Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 18-04-2015

Sag nr. FV2014.0186 Lene Pagter Kristensen

CO-industri for HK/Privat for 2 medlemmer mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til aftale mellem parterne (om der i forbindelse med indgåelse af aftale om nye vilkår for statstjenestemænd ved overgang til overenskomstansættelse blev givet de pågældende en uopsigelig personlig løngaranti, som indebar, at de fremover havde krav på en løn, der mindst svarer til den, de ville have fået som tjenestemænd).