Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 02-11-2015

Sag nr. FV2015.0109 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet mod TEKNIQ for Kemp & Lauritzen A/S.

Fortolkning af rørprislisten (om betaling for at tilpasse et rullestillads til eksisterende konstruktioner og installationer i forbindelse med flytning af stilladset).