Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 22-12-2015

Sag nr. FV2015.0118 Poul Sørensen

CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for 2 medlemmer mod DI Overenskomst I ved DI for Frederiksberg Forsyning I/S.

Afgørelse (om opsigelse af medarbejdere på grund af tyveri af skrot var fornødent sagligt begrundet).