Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 23-01-2015

Sag nr. FV2014.0119 Poul Sørensen

FTF for Lederforeningen i TDC (LTD) for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for TDC A/S.

Afgørelse (om der var fornøden saglige begrundelse for at opsige en butikschef).