Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 24-04-2015

Sag nr. FV2014.0116 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I ved DI og Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DTL.

Fortolkning og afgørelse (om, hvordan der i henhold til Transport- og Logistikoverenskomsten og dermed også i henhold til DTL-overenskomsten skal ske honorering af overarbejde for timelønnede og fuldlønnede med fastlagt daglig arbejdstid, når de pågældende arbejder i henhold til en aftale om arbejde på ubekvemme arbejdstider indgået i henhold til overenskomsternes § 2, stk. 5).