Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 24-08-2015

Sag nr. FV2014.0127 Lars Hjortnæs

FOA - Fag og Arbejde – for et medlem mod Kommunernes Landsforening for Sønderborg Kommune.

Afgørelse (om bortvisning af tillidsrepræsentant med henvisning til tyveri var begrundet i tvingende årsager).