Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 24-06-2015

Sag nr. FV2014.0174 Thomas Rørdam

KTO, Akademikerne og FOA og Sundhedskartellet mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland.

Afgørelse (om medarbejdere på sygehusafdeling havde fået reel mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i forbindelse med omfattende besparelser).