Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 25-01-2015

Sag nr. FV2014.0125 Per Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS.

Fortolkning og afgørelse (om medarbejdere, der var afskediget med tilkendegivelse om forventet genansættelse, havde krav på at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i henhold til § 22 i overenskomsten for gartnerier og planteskoler).