Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 25-03-2015

Sag nr. FV2014.0185 Børge Dahl

Danmarks Lærerforening for et medlem mod Kommunernes Landsforening for Aarhus Kommune.

Afgørelse (om berettigelsen af lærers bortvisning på grund af voldelig adfærd over for elev).