Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 26-03-2015

Sag nr. FV2014.0148 Lene Pagter Kristensen

CO-industri for Teknisk Landsforbund for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Johs. Pedersens Maskinfabrik A/S.

Afgørelse (om en ansat ved efter arbejdstid at producere emner på virksomheden, som han solgte, havde tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse på en sådan måde, at bortvisning var berettiget).