Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 26-11-2015

Sag nr. FV2015.0108 Thomas Rørdam

Danmarks Lærerforening for et medlem mod Aabenraa Kommune.

Afgørelse (om der på møder var indgået aftale om at ansættelse som lærervikar skulle ophøre).