Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-02-2015

Sag nr. FV2019.0119 Lene Pagter Kristensen

Sømændenes Forbund mod Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening og Rederiforeningen af 2010 for Esvagt A/S.

Fortolkning af parternes overenskomst. (om rederiansatte sømænd omfattet af parternes overenskomster, ved længere tids sygemelding, kan afskediges i medfør af § 16 i lov om søfarendes ansættelsesforhold mv. uden overenskomstmæssigt varsel).