Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-06-2015

Sag nr. FV2015.0011 Tine Vuust

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS.

Afgørelse (om virksomheden havde begået brud på eller omgået overenskomsten ved ikke at bruge murersvende til dele af tagarbejde, udført i underentreprise).