Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-01-2015

Sag nr. FV2014.0106 Oliver Talevski

Fagligt Fællesforbund mod GLS-A for Rosa ApS.

Fortolkning af parternes overenskomst (om rækkevidden af pligten give tilstrækkelige oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer og entreprisen for entreprisevirksomheder).