Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-01-2015

Sag nr. FV2014.0143 Børge Dahl

3F København mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Post & Medier ApS.

fgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om der er mangler ved virksomhedens ansættelsesbeviser, og om der skal betales godtgørelse til de berørte bude).