Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-01-2015

Sag nr. FV2014.0188 Børge Dahl

3F København mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om tillidsrepræsentanten over for bladomdelingsvirksomhed under ét, kan anfægte virksomhedens tidsfastsættelse på samtlige eller et større antal ruter uden nærmere konkretisering og videreføre en sådan masseanfægtelse til Beregningsudvalget).