Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-06-2015

Sag nr. FV2015.0037 Tine Vuust

HK/Danmark for et medlem mod 3F Bjerringbro og Omegn.

Afgørelse (om sanktionen for opsigelse af tillidsrepræsentant, der ikke var begrundet i tvingende årsager).