Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-01-2015

Sag nr. FV2014.0158 Per Sørensen

Dansk Sygeplejeråd mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland.

Fortolkning af parternes arbejdstidsaftale (om forståelse af bestemmelsen om tilkald).