Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-06-2015

Sag nr. FV2014.0175 Lene Pagter Kristensen, Thomas Rørdam og Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen.

Fortolkning (om et hotel i en kæde, som meldte sig ud af HORESTA med udgangen af 2012 for i stedet at melde sig ind i Dansk Erhverv, der ikke har overenskomst med 3F for hotel- og restaurationsområdet, er omfattet af HORESTA-overenskomsten med de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem denne overenskomsts parter, indtil frigørelse for overenskomsten sker, eller om 2012-2014 overenskomsten efter at være blevet opsagt er blevet fornyet i forholdet mellem de udmeldte hoteller og 3F med de ændringer, som følger af forligsmandens mæglingsforslag).