Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-10-2015

Sag nr. FV2015.0054 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration, for et medlem mod HORESTA – Arbejdsgiver for Kobæk Strand Konferencecenter A/S.

Fortolkning (om sygdom opstået forud for afholdelse af feriefridage er en hindring for afholdelsen, som medfører ret til at afholdelse på et senere tidspunkt eller ret til kompensation for manglende afholdelse).