Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-03-2015

Sag nr. FV2014.0162 Børge Dahl

CO-industri for Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I for JKS A/S.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens overenskomst (om vikarbureau havde pligt til at oplyse berørte lønmodtagere om størrelsen af jobformidlingshonorar, som det tog ved fastansættelse i kundevirksomhed inden for de første ugers vikariat).