Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-09-2015

Sag nr. FV2015.0048 Børge Dahl

CO-industri for HK/Privat for et medlem mod DI for Aviator Airport Services Denmark A/S.

Afgørelse (om bortvisning var i strid med overenskomsts forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap eller i hvert fald ikke rimeligt begrundet).