Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-12-2015

Sag nr. FV2015.0150 Per Sørensen

Danmarks Lærerforening som mandatar for et medlem mod Faaborg-Midtfyn Kommune.

Afgørelse (om en lærer, der for at bringe en konflikt mellem 2 drenge til ophør havde anvendt magt i videre end nødvendigt omfang med den konsekvens, at det havde været berettiget at bortvise vedkommende).