Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-07-2015

Sag nr. FV2014.0112 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod KL for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst for specialarbejdere m.fl. og …
(om afskedigelse kan ske på grund af arbejdsmangel som følge af vinter og om tidsbegrænset ansættelse kan ske til varetagelse af sæsonbestemt arbejde, samt om overenskomsten eller forvaltningsretlige principper konkret kan anses for tilsidesat).