Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-05-2015

Sag nr. FV2014.0172 Børge Dahl

CO-industri for Dansk Metal for Klub 537, flymekanikere, mod DI Overenskomst I ved DI for Scandinavian Airlines System Danmark A/S.

Fortolkning og afgørelse i henhold til industriens funktionæroverenskomst (om arbejdet i nyoprettede stillinger som quality inspector var omfattet af overenskomsten eller falder uden for denne, fordi det har karakter af særlig betroet arbejde som led i virksomhedens ledelse).