Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-05-2015

Sag nr. FV2015.0032 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for virksomheden Arne Mose Hansen.

Fortolkning og afgørelse af parternes overenskomst og bekendtgørelsen om indretning af byggepladser mv. (om der skulle betales skurpenge for mangler ved velfærdsforanstaltninger).