Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 11-09-2015

Sag nr. AR2015.0089

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) mod GLS-A.

Manglende deltagelse i organisationsmøde udgjorde ikke overenskomstbrud

 GLS-A's manglende deltagelse i organisationsmøde udgjorde ikke overenskomstbrud, da den underliggende tvist angik en uorganiseret arbejdsgiver, og da der ikke efter overenskomsten var pligt til at medvirke til faglig voldgift til afklaring af principielle uenigheder mellem parterne.