Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-08-2016

Sag nr. 20160133 Poul Dahl Jensen

Serviceforbundet for A mod Brügger c/o B

Afskedigelse af gravid frisør med 3 års anciennitet var uberettiget.