Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 29-11-2016

Sag nr. 20160601 Poul Dahl Jensen

3F for A mod DIO I for Danpres A/S

Afskedigelse var rimeligt begrundet i arbejdsmangel.