Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 02-12-2016

Sag nr. AR2015.0315

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Carlsberg Danmark A/S.

Videoovervågning i strid med aftale om kontrolforanstaltninger.

Carlsbeg opdagede i efteråret 2014 en såkaldt "borgerstue" på virksomhedens område, som var indrettet med borde, stole samt et køleskab med øl. Da Carlsberg havde mistanke om, at medarbejdere i strid med virksomhedens alkoholpolitik brugte rummet til at drikke øl, der var stjålet fra virksomhedens produktion, opsatte ledelsen videoovervågning af indgangen til borgerstuen for at opklare, hvem der benyttede den.

Sagen angik, om Carlsberg ved denne skjulte videoovervågning havde overtrådt aftalen om kontrolforanstaltninger.

Arbejdsretten fandt, at overvågningen, hvor medarbejdernes adfærd i en løbende periode blev iagttaget, var omfattet af aftalen, og at aftalen må fortolkes i overensstemmelse med bestemmelsen om overvågning af private arbejdspladser i § 3, stk. 1, i lov om tv-overvågning, som ikke kan fraviges ved aftale. En kontrolforanstaltning i form af tv-overvågning er herefter i strid med aftalen i det omfang, overvågningen er ulovlig efter loven. Da tv-overvågning efter loven alene kan iværksættes, når der ved skiltning eller på anden tydelig måde er givet oplysning om overvågning, giver aftalen om kontrolforanstaltninger ikke mulighed for at at foretage hemmelig tv-overvågning. Da der ikke var oplyst om tv-overvågningen, var den iværksatte overvågning krænkende for de ansatte og dermed i strid med aftalen om kontrolforanstaltninger, hvorfor Carlsberg blev idømt en bod på 25.000 kr.