Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 05-02-2016

Sag nr. AR2014.0580

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Scandic Hotel A/S (advokat Helge Werner).

Ledelsens adfærd i forbindelse med et forsøg på at indgå aftale om fælles trunk var ikke i strid med ledelsesretten eller udtryk for en organisationsfjendtlig handling

 Hotel Scandic Copenhagen fremsatte i maj/juni 2014 forslag om at samle tjenere ansat i hotellets restaurant- og konferenceafsnit og lobbybar i en fælles trunk. Frem til dette tidspunkt havde de ti tjenerne i restaurant- og konferenceafsnittet arbejdet i fælles kasse, som bl.a. medførte ligedeling af omsætningen. Disse tjenere var ikke umiddelbart indstillede på en sådan ændring, men opsagde efter at være blevet pålagt nye arbejdsopgaver den eksisterende ordning, således at alle tjenere arbejdede "på egen pind". Der pågik herefter forhandlinger om at indgå en aftale om fælles trunk.

 Sagen angik, om ledelsen i forbindelse med forsøget på at indgå aftale om fælles trunk havde udøvet en sådan pression, at ledelsen reelt havde frataget tjenerne friheden til at vælge, om de ønskede at arbejde i fælles trunk og således havde handlet i strid med ledelsesretten. Der var endvidere spørgsmål om, hvorvidt ledelsen i sin adfærd over for en række medarbejderne, herunder tillidsrepræsentanten, havde handlet organisationsfjendtligt.

 Arbejdsretten fandt det ikke godtgjort, at ledelsen ved sin adfærd havde frataget serveringspersonalet adgangen til frit at bestemme, om de ville arbejde i fælles kasse med fælles beholdning, eller at ledelses ved sin adfærd havde udøvet chikane i et forsøg på at gennemtvinge sine ønsker. Hotel Scandic havde herefter ikke overskredet grænserne for ledelsesretten.

 Arbejdsretten fandt endvidere ikke, at ledelsens adfærd, herunder ved ikke at imødekomme tillidsrepræsentantens ønske om, at 3F-afdelingen deltog i et møde, var udtryk for en organisationsfjendtlig handling fra ledelsens side.