Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 13-10-2016

Sag nr. FV2016.0109 Poul Sørensen

Malerforbundet i Danmark mod Dansk Byggeri for Imperial Byg ApS.

Krav i anledning af, at virksomheden havde beskæftiget udenlandsk arbejdskraft på ikke overenskomstmæssige vilkår, svarede efter sin beskaffenhed i det hele til et bodskrav, idet klager ikke havde haft egne medlemmer ansat på pladsen. Kravet var i overensstemmelse med sædvanlig fagretlig praksis på området opgjort som virksomhedens besparelse ved ikke at efterleve Maleroverenskomsten.