Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 15-09-2016

Sag nr. FV2015.0219 Børge Dahl

FOA for et medlem mod Rebild Kommune.

Afgørelse (om afskedigelse af en pædagogmedhjælper med tillidsrepræsentantbeskyttelse som følge af hverv som arbejdsmiljørepræsentant var sket i strid med tillidsmandsreglernes krav om, at afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager)