Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 02-02-2016

Sag nr. FV2015.0067 Jytte Scharling

HK/Danmark for et medlem mod Lolland Kommune.

Afgørelse (om afskedigelse af sagsbehandler som den der bedst kunne undværes i forbindelse med pålagte besparelser kunne anses for urimelig)