Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 02-02-2016

Sag nr. FV2015.0094 Lars Hjortnæs

Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen.

Fortolkning af arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten set i sammenhæng med organisationsaftalen for ledere, lærere og børneklasseledere ved frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler efter gennemførelsen af loven om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper på det offentlige område (om lærere på efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler, der er døgnarbejdere, optjener ret til afspadsering i henhold til arbejdstidsaftalen samtidig med, at de får kostskoletillæg efter organisationsaftalen).