Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 02-09-2016

Sag nr. FV2015.0195 Børge Dahl

FOA som mandatar for et medlem mod Midttrafik.

Fortolkninger af og afgørelser i forhold til overenskomsten mellem KL og FOA for trafikkontrollører/driftsassistenter samt rammeaftalen mellem KL og KTP om medindflydelse og medbestemmelse ( om en bortvist trafikkontrollør, som var arbejdsmiljørepræsentant med tillidsrepræsentantbeskyttelse efter rammeaftalen under en afskedigelsesnævnssag efter overenskomsten kan tilkendes løn i opsigelsesperioden og godtgørelse ud fra et forlænget opsigelsesvarsel efter aftalen, om FOA ved at forlange forhandling efter rammeaftalen og ved passivitet havde afskåret sig fra afskedigelsesnævnsbehandling samt om bortvisningen var berettiget og i givet fald med hvilke konsekvenser)