Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 20-01-2016

Sag nr. FV2015.0128 Lene Pagter Kristensen (11. januar 2016)

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I ved DI.

Fortolkning af landsoverenskomsten for rutebiler (om der skal betales sygeløn til medarbejdere, der er syge på en søgnehelligdag)