Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 21-04-2016

Sag nr. FV2016.0002 Poul Sørensen

Dansk El-Forbund for 2 medlemmer mod Tekniq for Lindpro A/S.

Fortolkning af elektrikeroverenskomstens § 14, stk. 13 (om betydningen af "tvivl" som afgørende for, om et krav på betaling af rejsetid og transportudgif­ter er undergivet den anførte forældelsesfrist på 2 måneder)