Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-09-2016

Sag nr. FV2016.0100 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Adserballe & Knudsen A/S.

Virksomhedens kritik af en akkordopgørelse var ikke fremkommet rettidigt efter Bygningsoverenskomstens § 33, stk. 3, og 3F havde under den fagretlige behandling af sagen ikke frafaldet sit synspunkt herom.