Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 28-04-2016

Sag nr. FV2016.0028 Tine Vuust (25. april)

HK Privat ved HK Service Hovedstaden mod 3F Frederiksborg.

Fortolkning (om betaling for overarbejde til de af forbundets medlemmer, der er ansat på kontrakter, hvorefter visse opgaver udover normal arbejdstid er indeholdt i den aftalte løn, herunder om der er tale om en tvist, der kan behandles ved faglig voldgift)