Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 28-11-2016

Sag nr. FV2016.0110 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri.

Bygge- og Anlægsoverenskomsten, må henset til dens sproglige udformning sammenholdt med langvarig praksis på området forstås således, at den tillige dækker greenkeeperes arbejde på golfbaner.