Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 30-06-2016

Sag nr. FV2016.0051 Lars Hjortnæs (17. juni 2016)

Arbejdsgiverne for Wärtsilä Danmark A/S mod Dansk Metal for et medlem.

Afgørelse (om der forelå tvingende årsager til at opsige tillidsrepræsentant)