Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 30-05-2016

Sag nr. FV2016.0020 Poul Sørensen

Malerforbundet i Danmark og 3F mod Dansk Byggeri for P&P Totalentreprise A/S.

Afgørelse (om virksomheden i forbindelse med renoveringsar­bejder har betalt sine polske medarbejdere i henhold til maler- og bygningsoverenskomsterne)