Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 30-05-2016

Sag nr. FV2016.0041 Poul Sørensen

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund for et medlem mod Den selvejende institution Brændgård.

Afgørelse i henhold til rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse mellem KL og KTO (om der forelå tvingende årsager til afskedigelsen af en tillidsrepræ­sentant)