Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 04-02-2016

Sag nr. FV2015.0143 Lars Hjortnæs

Fødevareforbundet NNF mod DI for Danish Crown A/S, Ringsted.

Afgørelse (om bortvisning af medarbejder med henvisning til, at vedkommende havde udsat kolleger for mobning, var berettiget)