Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 05-10-2016

Sag nr. FV2016.0048 Lene Pagter Kristensen

Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) for et medlem mod DI Overenskomst II v/DI for NORD Arkitekter ApS.

Afskedigelsen af en tillidsrepræsentant på grund af arbejdsmangel var begrundet i tvingende årsager.