Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-03-2016

Sag nr. FV2015.0170 Oliver Talevski

Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S.

(§ 3, stk. 5, i den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF gav hjemmel til en arbejdstidsomlægning med mindst en uges varsel, således at dagholdet skulle arbejde om lørdagen).