Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-10-2016

Sag nr. FV2016.0136 Tine Vuust

Fagligt Fælles Forbund (3F) Transport Logistik & Byg, Aarhus for et medlem mod Dansk Byggeri for Bolig-Isolering.dk ApS.

En polsk håndværker ansås for ansat direkte i den overenskomstdækkede virksomhed Bolig-Isolering.dk ApS og ikke hos en underentreprenør. Virksomheden skulle derfor efterbetale ham løn mv. opgjort efter overenskomsten for murerarbejdsmænd.