Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-04-2016

Sag nr. FV2015.0202 Børge Dahl

Serviceforbundet mod Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger, Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere for Salon Apart.

Fortolkning af parternes overenskomst (om ret til løn under sygdom i 7 uger i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom op til graviditets- og barselsorlov og sygefravær af anden årsag i forlængelse af denne orlovsperiode)