Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-03-2016

Sag nr. FV2015.0218 Børge Dahl

Finansforbundet for et medlem mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for JN Data A/S.

Afgørelse (om den overenskomstmæssige frist for at videreføre en sag om betaling af tillæg i en fritstillingsperioden fra lokal forhandling til organisationsmøde var oveskredet, således at sagen kunne kræves afvist)